TARD Logosunun Kullanım Yönergesi

Saygıdeğer TARD Üyeleri


Yönetim Kurulumuz tarafından Anesteziyoloji, Yoğun bakım ve Algoloji alanlarını içeren ulusal ve uluslararası bilimsel nitelikli faaliyetlerde Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği’nin (TARD) logosunun kullanımı, toplantının TARD web sitesinde duyurulması ile bilimsel ve maddi destek verilmesi gibi taleplerde uyulması beklenen ilkeleri belirlemek amacıyla “ Bilimsel Toplantılarda Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Logosunun Kullanımı, Duyuru, Bilimsel veya Maddi Destek Sağlanması ile İlgili Yönerge” hazırlanmış ve onaylanmıştır.


Yönergeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.


Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız.


Saygılarımızla


TARD Yönetim Kurulu