TARD MERKEZ ŞUBESİ

KURULUŞ: 26.12.2014

KURUCU ÜYELER

Prof. Dr. İbrahim Özkan AKINCI
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Ayşe Çiğdem TÜTÜNCÜ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Uzm. Dr. Ayşe HANCI
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TARD MERKEZ ŞUBE 2023-2025 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

Başkan 
Doç. Dr. Banu Eler Çevik

Başkan Yardımcısı 
Doç. Dr. Arzu Yıldırım Ar

Sekreter 
Doç. Dr. Özlem Karakaya Sezen

Sayman 
Doç. Dr. Gökhan Sertçakacılar

Üye
Doç. Dr. Hayrettin Daşkaya


YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER
Doç. Dr. Güneş Özlem Yıldız

Doç. Dr. Hülya Yılmaz Ak

Doç. Dr. Meliha Orhon Ergün

Doç. Dr. Seniyye Ülgen Zengin

Dr. Emine Yılmaz Güler

DENETLEME KURULU
Asil Üyeler
Doç. Dr. Süheyla Abitağaoğlu

Doç. Dr. Hatice Dilek Özcanoğlu

Dr. Hatice İzmirli

Yedek Üyeler
Prof. Dr. Murat Haliloğlu

Doç. Dr. Sedat Akbaş

Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Çalım