TARD KARADENİZ ŞUBESİ

  • Arşiv


09.01.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul sonunda oluşan Yönetim ve Denetleme Kurulları

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Ahmet Eroğlu - Başkan
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Canan Atalay - Başkan Yardımcısı
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Engin Ertürk - Sekreter
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Öğr. Gör. Dr. Ali Akdoğan - Sayman
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Burcu Üstün - Üye
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi


YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Yrd. Doç.Dr. Abdullah Özdemir (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)
Doç.Dr. Nilay Taş (Ordu Üniversitesi)
Prof. Dr. Özgün Cuvaş Apan (Giresun Üniversitesi)
Uzm. Dr. İlker Coskun (Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi)
Doç. Dr. Ersin Köksal (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

DENETLEME KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Alparslan Apan (Giresun Üniversitesi)
Prof. Dr. Elif Bengi Şener (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Sedat Saylan (Karadeniz Teknik Üniversitesi)


DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ

Prof. Dr. Ebru Kelsaka (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Özgür Özmen (Atatürk Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ebru Çanakçı (Ordu Üniversitesi)