TARD KARADENİZ ŞUBESİ


30.03.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul sonunda oluşan Yönetim ve Denetleme Kurulları


YÖNETİM KURULU


Asil Üyeler


Başkan
Prof. Dr. Elif Bengi Şener – Başkan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi


Başkan Yardımcısı
Doç.Dr. Nilay Taş
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi


Sekreter
Doç. Dr. Burhan Dost
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi


Sayman
Dr. Öğr. Üyesi Sezgin Bilgin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi


Üye
Prof. Dr. Canan Atalay
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi


Yedek Üyeler


Prof. Dr. Fatih Özkan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi


Prof. Dr. Ebru Kelsaka
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi


Doç. Dr. Cengiz Kaya
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kurçaloğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi


Uzm. Dr. Murat Ünal
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi


DENETLEME KURULU


Asil Üyeler


Doç. Dr. Özgür Özmen
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi İlker Coşkun
Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kömürcü
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi


Yedek Üyeler


Prof. Dr. Deniz Karakaya
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi


Doç. Dr. Aysun Çağlar Torun
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi


Uzm. Dr. Caner Genç
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi