TARD KARADENİZ ŞUBESİ


30.03.2024 tarihinde yapılan Genel Kurul sonunda oluşan Yönetim ve Denetleme Kurulları


YÖNETİM KURULU


Asil Üyeler


Başkan
Prof. Dr. Erdem Nail Duman – Başkan


Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. İlker Coşkun


Sekreter
Doç. Dr. Sedat Saylan


Sayman
Doç. Dr. Ali Akdoğan


Üye
Dr. Öğr. Üyesi Esra Turunç


Yedek Üyeler


Dr. Öğr. Üyesi Halil Cebeci


Prof. Dr. Engin Ertürk


Doç. Dr. Ebru Çanakçı


Uzm. Dr. Murat Ünal


Prof. Dr. Elif Bengi Şener


DENETLEME KURULU


Asil Üyeler


Prof. Dr. Nilay Taş


Prof. Dr. Sibel Barış


Dr. Öğr. Üyesi Caner Genç


Yedek Üyeler


Prof. Dr. Fatih Özkan


Doç. Dr. Sezgin Bilgin


Doç. Dr. Ali Altınbaş