TARD EGE-AKDENİZ ŞUBESİ


02-12-2023 tarihinde yapılan Genel Kurul sonunda oluşan Yönetim ve Denetleme Kurulları


YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

Başkan
Prof. Dr. Aslıhan Esra Yüksel
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Filiz Alkaya Solmaz
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sekreter
Uzm. Dr. Gözde Gürsoy Çirkinoğlu
İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi

Sayman
Prof. Dr. Mustafa Oğurlu
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üye
Prof. Dr. İlker Öngüç Aycan
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi


YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Dr. Öğr. Üyesi Senem Girgin
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Eyüp Sabri Özden
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Soner Özcan
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Karabacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzm. Dr. Özlem Yakut Özdemir
İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi


DENETLEME KURULU

Asil Üyeler

Prof. Dr. Murat Aksun
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Necati Gökmen
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Çiler Zinciroğlu
SBÜ İzmir Tepecik EAH

Yedek Üyeler

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bindal
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. İlkben Günüşen
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzm. Dr.Tuba Kuvvet Yoldaş
SBÜ İzmir Tepecik EAH