TARD DİCLE-FIRAT ŞUBESİ


18.12.2021  Tarihinde Yapılan Genel Kurul Sonrası Oluşturulan Yönetim ve Denetleme Kurulları:


YÖNETİM KURULU

Asil Üyeler


Prof. Dr. Mehmet Ali ERDOĞAN (Başkan)
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi


Doç. Dr. Muharrem UÇAR (Sekreter)
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi


Dr. Öğr. Üye. Ahmet AKSU (Sayman)
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Mukadder ŞANLI (Üye)
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi


Doç. Dr. Havva Sayhan KAPLAN (Üye)
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi


Yedek Üyeler


Dr. Öğr. Üye. Fikret SALIK
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi


Doç. Dr. Celaleddin SOYALP
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi


Doç. Dr. Sibel ÖZCAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Dr. Öğr. Üye.Duygu Demiröz ASLAN
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi


Uzm. Dr. Sait Fatih ÖNER
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi


 


DENETLEME KURULU


Asil Üyeler


Prof. Dr. Nurçin GÜLHAŞ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi


Prof. Dr. İsmail DEMİREL
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Prof. Dr. Feray ERDİL
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi


Yedek Üyeler


Uzm. Dr. Zeliha Korkmaz DİŞLİ 
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Esef BOLAT
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Doç. Dr. Aysun Yıldız ALTUN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi