TARD ÇUKUROVA ŞUBESİ


03.06.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul sonunda oluşan Yönetim ve Denetleme Kurulları

TARD ÇUKUROVA ŞUBESİ 2023-2025 YÖNETİM KURULU


ASİL ÜYELER

Başkan - Prof.Dr.Esra Çalışkan
Başkan Yardımcısı - Doç.Dr. Elzem Şen
Genel Sekreter - Dr.Öğr.Üyesi Demet LaflıTunay
Sayman - Uzm.Dr.Tuna Şahin
Üye - Prof. Dr. Selim Turhanoğlu

YEDEK ÜYELER
Doç.Dr.Mustafa Azizoğlu
Doç.Dr.Mahmut Alp Karahan
Dr.Gökçe Gişi
Dr.Ercan Altun
Dr.Feyza Çalışır

DENETLEME KURULU

ASİL ÜYELER

Prof. Dr. Şebnem Rumeli
Doç. Dr. Feride Karacaer
Dr. Öğr. Üyesi Levent Özdemir


YEDEK ÜYELER
Dr. İlhan Sarı
Dr.Cengizhan Yavuz
Dr.Erdi Hüseyin Erdem