Yönetim Kurulu

TARD BAŞKANI

Prof.Dr.Ömer Kurtipek
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


TARD II. BAŞKANI

Prof.Dr.Meral Kanbak
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


TARD GENEL SEKRETERİ

Doç.Dr.Jülide Ergil
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi


TARD SAYMANI

Prof.Dr.Kazım Karaaslan
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


TARD YK ÜYESİ

Prof.Dr.Elif Bengi Şener
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


TARD YK ÜYESİ

Prof.Dr.Çimen Gülben Olguner
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi


TARD YK ÜYESİ

Prof.Dr.Zerrin Sungur
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi


TARD YK ÜYESİ

Prof.Dr.Handan Birbiçer
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


TARD YK ÜYESİ

Prof.Dr.Murat Aksun
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi