Onur Kurulu

Onur Kurulu Üyesi

Prof.Dr.Mustafa Erdal GÜZELDEMİR
GATA Askeri Tıp Fakültesi - Emekli Öğretim Üyesi


Onur Kurulu Üyesi

Dr.Şükran Şahin
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi


Onur Kurulu Üyesi

Prof.Dr.Güner Kaya
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi


Onur Kurulu Yedek Üyesi

Prof.Dr.Mine Solak
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Onur Kurulu Yedek Üyesi

Prof.Dr.Fatma Merih Gökben
Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Onur Kurulu Yedek Üyesi

Dr.R. Şahin Yardım
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi