Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu Üyesi

Dr.Bilge Çelebioğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Denetleme Kurulu Üyesi

Prof.Dr.Berrin Işık
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Denetleme Kurulu Üyesi

Dr.Sacide Demiralp
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi


Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Prof.Dr.Hatice TÜRE
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi


Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Prof.Dr.Azize Beştaş
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi


Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Prof.Dr.Fatih Özkan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi