Hukuk Köşesi


 • C-2021-7160 Anestezi Teknikerleri ile ilgili düzenleme

  Detay
 • C-2021-7160 Anestezi Teknikerleri ile ilgili düzenleme

  Detay
 • C-2021-7160 Anestezi Teknikerleri ile ilgili düzenleme

  Detay
 • C-2021-7160 Anestezi Teknikerleri ile ilgili düzenleme

  Detay
 • C-2021-7160 eki - kurumlardan gelen görüş ve öneriler - Anestezi Teknikerleri ile ilgili düzenleme

  Detay
 • 2019-7121 (2019-819) Hizmet Başı İşlem Puan Listesinde Düşüş

  Detay
 • 2019-7121 Hizmet Başı İşlem Puan Listesi karar

  Detay
 • 2019-7121 Hizmet Başı İşlem Puan Listesi savcı düşüncesi

  Detay
 • 2019-7288 Hizmet Başı İşlem Puan Listesi savcı düşüncesi

  Detay
 • 2020-3288 (2020-612) Hizmet Başı İşlem Puan Listesi YD kararı itirazı reddi ve karşı oy

  Detay
 • 2020-3288 Hizmet Başı İşlem Puan Listesi savcı düşüncesi

  Detay
 • 2020-3288 Hizmet Başı İşlem Puan Listesi YD istemi

  Detay
 • D-2022-6966 Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Detay
 • D-2022-6966 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik itirazı

  Detay
 • 2019-9694 Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması (Grup-A)

  Detay
 • 2019-9694 Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması

  Detay
 • 2019-9694 Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması Karar (Grup-A)

  Detay
 • F-2022-34636 Özel Belgede Sahtecilik Karar

  Detay
 • Giden Evrak - 2022_10 sağlık bakanlığına - Sağlık Hukuku İhtisas Mahkemelerinin kurulması talebi

  Detay
 • Giden Evrak - 2022_11 adalet bakanlığına - Sağlık Hukuku İhtisas Mahkemelerinin kurulması talebi

  Detay
 • ÇEP'te Radyoloji Rotasyonu iptali - Gelen Evrak

  Detay
 • Giden Evrak - 2022_1 - TUK müfredat çalışmalarına katkı talebi

  Detay
 • TUK müfredat çalışmalarına katkı talebi - Gelen Evrak

  Detay
 • Giden Evrak - 2021_53 Tıbbi işlemler yönergesi Değişiklik talepleri

  Detay
 • Giden Evrak - 2021_51 Tıpta Uzmanlık Kurulu Başkanlığına

  Detay
 • F-Özellikli İşlemler

  Detay
 • TARD SGK SUT değişiklik önerisi

 • TARD SGK SUT ilave edilmesini istenen işlemler

 • TARD SGK SUT Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (Yür. 01.06.2021)

 • TARD SGK SUT talep

 • TARD SGK SUT Yenidoğan ile ilgili işlemler