TARD-YEK YETERLİK SERTİFİKASI 2. BASAMAK SINAV DUYURUSU

Başvuru tarihi ve başvuru süresi

TARD_YEK sertifikası 2. basamak sınavı (uygulamalı sınav) 28. Şubat. 2016 tarihinde Ankara’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampusü Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda saat 09:00 da yapılacaktır. Sınav için son başvuru tarihi 12.Şubat. 2016 saat 17:00 dır.


Bu sınava TARD-YEK sertifikası 1. basamak sınavında başarılı olmuş adaylar girebilir. Uygulamalı sınav TARD-YEK Yönergesi ilgili maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.


18.4. II. Basamak sözlü sınava girebilmek için, yazılı sınavın geçerliliği beş yıldır. Beş yıl içinde hiç II. Basamak sözlü sınava girmeyenlerin ve açılan tüm II. Basamak sözlü sınavlardan başarılı olamayanların tekrar yazılı sınava girmeleri gerekir. Herhangi bir koşulda II. Basamak sözlü sınav açılamayan yıllar bu beş yıllık süreçten sayılmaz.
18.5. II. Basamak sözlü sınava katılmak üzere başvuran aday, geçerli mazeret belirtmeden katılmayacak olursa aynı başvuru ile bir sonraki dönem sınava giremez.


Başvuru için istenilenler


-TARD İktisadi İşletmesi İş Bankası Ayaspaşa Şubesi 453507 nolu ve
 iban no TR80 0006 4000 0011 0050 4535 07 olan hesabına 100,00 TL sınav harcının yatırılması ve dekontun 0 212 251 75 56 nolu faksa fakslanması veya aşağıda ki adrese mail atılması veya TARD merkezine kargolanması;


-Tüm iletişim bilgilerinin(e mail, cep tel, adres) bulunduğu imzalı bir dilekçe ile sınava girileceğinin bildirilmesi, dilekçenin TARD Merkez adresine kargolanması veya elektronik imzalanarak mail ile aşağıda ki iki adrese birlikte gönderilmesi


Melek Güra Çelik: melekgura@gmail.com


TARD merkez: merkez@tard.org.tr