Anestezi Pratiğinde ve Monitorizasyonda Güncel Konular Toplantısı Ardından...

Değerli Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Üyeleri,

TARD Çukurova Şubesi’nin düzenlediği “Anestezi Pratiğinde ve Monitorizasyonunda Güncel Konular “başlıklı bilimsel toplantı 1 Haziran 2024 tarihinde Başkent Üniversitesi Adana Dr.Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliği Medtronic işbirliğinde Adana ve çevresi illerden gelen 108 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Anestezi pratiğinde daima güncelliğini koruyan zor hava yolu ve algoritmalarının, serebral oksimetre ve BIS monitörizasyonunda güncel konuların tartışıldığı, oldukça verimli geçen bu bilimsel toplantıya katkı veren çok kıymetli hocalarımıza ve katılan değerli meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

TARD Yönetim Kurulu