KIRGIZİSTAN’da, ORTOPEDİ KONGRESİNDE TARD OTURUMU ve US KILAVUZLUĞUNDA REJYONEL ANESTEZİ KURSU

Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği tarafından 05 – 09 Haziran 2024 tarihlerinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilecek olan 4. Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’nde Derneğimize müstakil bir anestezi oturumu tahsis edildi. Kongrenin TARD Oturumunda “Ortopedik Cerrahi’de Anestezi ve Ağrı Yönetimi” konusu ele alınacak. TARD Başkanımız Prof. Dr. Ali Fuat ERDEM ve YK Üyemiz Prof. Dr. Karamehmet YILDIZ başkanlığında yürütülecek olan TARD Oturumu’nda, Prof. Dr. Ali AHISKALIOĞLU, Prof. Dr. Recep AKSU, Doç. Dr. Semih BAŞKAN ve Doç. Dr. Bahadır ÇİFTÇİ’nin konuşmaları yer alacak. Konuşmaların Kırgızca ve Rusça’ya çevirisi, Ülkemizde çalışan Kırgızistanlı 2 asistanımız ve 2 uzmanımız tarafından simültane olarak gerçekleştirilecek. TARD Oturumu, ortopedi ve anesteziyoloji bilim alanlarında faaliyet gösteren Türk ve Kırgız bilim insanlarının yanı sıra komşu Türk Cumhuriyetlerinden uzmanların katılımıyla gerçekleşecektir. Ortopedi bilim alanındaki bir kongrede müstakil bir anesteziyoloji oturumuna yer verilmesi, sağlık alanında multidisipliner yaklaşımın çarpıcı bir örneği olarak değerlendirilmektedir.


TARD ve Kırgızistan Anestezi Derneği iş birliği ile gerçekleştirilecek olan US Kılavuzluğunda Rejyonel Anestezi Kursu, Kırgızistan Devlet Tıp Akademisi’nde gerçekleştirilecek olan teorik oturum ve 4 istasyonda gerçekleştirilecek olan canlı mankenler üzerinde Sono-Anatomi Kursu’nun ardından, Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Milli Hastanesi ve Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Acil Yardım Hastanesi ameliyathanelerinde hasta başı uygulamalarla sürdürülecek. Kursa Kırgızistanlı 80 meslektaşımızın katılımı planlanıyor. TİKA tarafından desteklenen kursumuz, Kırgızistan’daki sağlık hizmetlerinin nitelik düzeyi, anesteziyoloji uzmanlarının muhtemel bilgi ve deneyim eksiklikleri, sağlık kuruluşlarının olanakları ve Kırgızistan Anesteziyoloji Derneğinin talepleri doğrultusunda yapılandırıldı.


4. Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresindeki müstakil TARD Oturumu ve Kongre’den bağımsız olarak Kırgızistan Anesteziyoloji Derneği iş birliği ile yürütecek olduğumuz US Kılavuzluğunda Rejyonel Anestezi Kursumuz; Kırgızistanlı Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı meslektaşlarımızın, bilim alanımızdaki güncel gelişmeler çerçevesinde bilgi ve becerilerinin artırılmasını, sağlık alanında ülkemiz ve Kırgızistan arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini ve Kırgızistan’da nitelikli sağlık hizmetleri sunumunun yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.


US Kılavuzluğunda Rejyonel Anestezi Kursu Türkçe Programı için tıklayınız.
US Kılavuzluğunda Rejyonel Anestezi Kursu Kırgızca & Rusça Programı için tıklayınız.
4. Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi web sitesi için tıklayınız.