TARD KARADENİZ ŞUBESİ GENEL KURULUNUN ARDINDAN

Saygıdeğer TARD Üyeleri,


TARD Karadeniz Şube Olağan Genel Kurulu 30.03.2024 günü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Divan Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Binnur Sarıhasan, Prof. Dr. Nilay Taş ve Uzm. Dr. Güneş Comba Cebeci seçilmiştir.

TARD Karadeniz Şubesi 2022-2024 dönemi Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun faaliyet raporları ibrası sonrasında 2024-2026 yılları arasında görev yapacak yeni TARD Karadeniz Şubesi Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:


 


TARD KARADENİZ ŞUBESİ 2024-2026 YÖNETİM KURULU


ASİL ÜYELER


Başkan


Prof. Dr. Erdem Nail DUMAN


Başkan Yardımcısı


Doç. Dr. İlker COŞKUN


Genel Sekreter


Doç. Dr. Sedat SAYLAN


Sayman


Doç. Dr. Ali AKDOĞAN


Üye


Dr. Öğr. Üyesi Esra TURUNÇ
YÖNETİM KURULU


YEDEK ÜYELER


Dr Öğr Üyesi Halil CEBECİ


Prof. Dr. Engin ERTÜRK


Doç. Dr. Ebru ÇANAKÇI


Uzm. Dr. Murat ÜNAL


Prof. Dr. Elif Bengi ŞENER


  DENETLEME KURULU

ASİL ÜYELER


YEDEK ÜYELER


Prof. Dr. Nilay TAŞ


Prof. Dr. Fatih ÖZKAN


Prof. Dr. Sibel BARIŞ


Doç. Dr. Sezgin BİLGİN


Dr. Öğr. Üyesi Caner GENÇ


Doç. Dr. Ali ALTINBAŞ


 


Yeni Yönetim Döneminin hayırlı olmasını ve verimli geçmesini dileriz.

Saygılarımızla,

TARD Yönetim Kurulu