TARD Ege Akdeniz Şubesi Genel Kurulunun Ardından

Saygıdeğer TARD Üyeleri,


TARD Ege Akdeniz Şube Olağan Genel Kurulu 02.12.2023 Cumartesi günü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon seminer salonunda gerçekleştirilmiştir. Divan Kurulu üyeliğine Doç. Dr. Nezih Sertöz, Doç. Dr. Varlık Erel ve Uzm. Dr. Halide Hande Şahinkaya seçilmiştir.
TARD Ege Akdeniz Şubesi 2021-2023 dönemi Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun faaliyet raporları ibrası sonrasında 2023-2025 yılları arasında görev yapacak yeni TARD Ege Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:


TARD EGE AKDENİZ ŞUBESİ 2023-2025 YÖNETİM KURULU
ASİL ÜYELER
Başkan Prof. Dr. Aslıhan Esra Yüksel
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Filiz Alkaya Solmaz
Genel Sekreter Uzm. Dr. Gözde Gürsoy Çirkinoğlu
Sayman Prof. Dr. Mustafa Oğurlu
Üye Prof. Dr. İlker Öngüç Aycan


YÖNETİM KURULU
YEDEK ÜYELER
Dr. Öğr. Üyesi Senem Girgin
Doç. Dr. Eyüp Sabri Özden
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Soner Özcan
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Karabacak
Uzm. Dr. Özlem Yakut Özdemir


DENETLEME KURULU
ASİL ÜYELER YEDEK ÜYELER
Prof. Dr. Murat Aksun Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bindal
Prof. Dr. Necati Gökmen Prof. Dr. İlkben Günüşen
Doç. Dr. Çiler Zinciroğlu Uzm. Dr. Tuba Kuvvet Yoldaş


Yeni Yönetim Döneminin hayırlı olmasını ve verimli geçmesini dileriz.
Saygılarımızla,

TARD Yönetim Kurulu