TARD Ege-Akdeniz Şubesi Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

TARD Ege-Akdeniz Şubesi'nin Değerli Üyeleri;


TARD Ege Akdeniz Şubesi'nin 2023-2025 dönemi seçimli olağan genel kurul toplantısı 25 Kasım 2023 tarihinde saat 13:00 da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yeter sayı aranmaksızın 02 Aralık 2023 tarihinde aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.
 TARD Ege-Akdeniz Şubesi üyelerinin Genel Kurul esnasında zaman kaybetmeden oy kullanabilmeleri için güncel aidat borcunun olmaması TARD portal bilgilerinin güncel olması, özellikle kurum-il bilgilerinin düzenlenmiş olması önemlidir. Aksi takdirde Hazirun listesinde oluşabilecek aksaklıklardan TARD sorumlu değildir. 
Genel kurul öncesi üyelerin aidatlarını TARD portal sistemi üzerinden ödemesi çok önemlidir. Aidat borcu olan üyelerimizin oy kullanamayacağını önemle duyururuz.
Saygılarımızla


Gündem:
1. Açılış ve Yoklama
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunması
3. Genel Kurul Divan Başkanı ve Üyelerin Seçilmesi
4. Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası
5. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası
6. Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması
7. 2023-2025 Yılı İçin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu Temsil Edecek Üyelerinin Seçimi
8. Dilek ve Temenniler
9. Kapanış


--
TARD Ege-Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu Adına
Prof. Dr. Zeki Tuncel TEKGÜL
Sekreter