Üç üyemiz ESAIC yeni yapılanmasında subgrup'larda görev aldı

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,


ESAIC Bilimsel Komitesi, (Alt)Forumlarını yeni yetkinliklerle güçlendirmek ve Yoğun Bakım Tıbbını Derneğin misyon ve projelerinin merkezine getirmek amacıyla kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Bu yapılanma süreci içinde TARD üyelerimizden 3 kişi 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 3 yıllığına bu komitelerde görevlendirilmiştir.


Nüzhet Mert Şentürk; ESAIC Bilimsel Forumu 3 – Organlar: “Akciğer” alt forumu


Özlem Korkmaz Dilmen, ESAIC Bilimsel Forum 3 – Organlar: “Beyin” alt forumu


Başak Ceyda Meço; ESAIC Hasta Güvenliği ve Kalite Komitesi ve ESAIC Bilimsel Forumu 2: Geriatrik Hasta alt forumu


ESAIC alt forumlarda görev alan üyelerimizi kutlar ve başarılarının devamını dileriz.


TARD Yönetim Kurulu