BALKAN ANESTEZİ PLATFORMU (BAP) KURULDU

Dosyayı Açın Dosyayı Açın

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, kurulduğu günden bugüne hem ulusal hem de uluslararası platformlarda mesleğimizi ve misyonumuzu temsil etmeye başarıyla devam etmektedir. Bu kapsamda, TARD Yönetim Kurulu olarak 4 Kasım 2022 günü, derneğimizin 56. Ulusal Kongresi TARK2022’de, 9 Balkan ülkesinin katılımı ile “BALKAN ANESTEZİ PLATFORMU’ nun kuruluşunu resmi olarak tamamladık.


Dernek Başkanımız Prof. Dr. Meral Kanbak’ın 10 yılı aşkın süredir yürüttüğü gayretli çalışmalar ve son 2 yıldır TARD Yönetim Kurulu’nun gösterdiği yoğun çaba ile kurulan bu önemli platform çalışmalarına başladı.


Balkan Anestezi Platformu, Balkan ülkelerinin Ulusal Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Dernekleri ile Anesteziyoloji, Yoğun Bakım ve Algoloji alanında faaliyet gösteren ve üyelik vasfını kazanan dernekler arasında bilimsel iş birliğini amaçlayan gönüllü bir organizasyondur.


Platformun amacı, Balkan ülkelerinde derneklerin birbirleri ile uyumlu çalışmasını sağlayarak Anesteziyoloji, Yoğun Bakım, Algoloji ve Palyatif Bakım’ın mevcudiyetini, erişilebilirliğini, güvenliğini ve kalitesini desteklemek ve teşvik etmek, güçlerini bir araya getirmeyi sağlamak, bilimsel çalışmaları, sürekli tıp eğitimini ve öğrenimini teşvik etmek, üye derneklerin anesteziyoloji ve ilgili alandaki bilimsel dergilerini ve derneklerin düzenleyecekleri bilimsel kongreleri akademik anlamda desteklemektir.


BAP kurucu kurulu, BAP Kurucu Yönetim Kurulunu oluşturarak görev ve sorumluluk dağılımını aşağıdaki şekilde belirlemiştir.


Başkan: Dr. Meral Kanbak (Türkiye)

Genel Sekreter: Dr. Fatma Sarıcaoğlu (Türkiye)


Üyeler;

Dr. Andrijan Kartalov (Kuzey Makedonya)

Dr. Jasmina Smajic (Bosna & Hersek)

Dr. Marijana Karisik (Karadağ)

Dr. Rudin Domi (Arnavutluk)

Dr. Visnja Ivancan (Hırvatistan)


Bu platformun çalışmaları ile hem ülkemizde hem de Avrupa’da örnek olacağına inancımız tamdır.


Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği olarak her alanda derneğimizi ve mesleğimizi temsil çalışmalarımız devam etmektedir.


Saygılarımızla,


TARD Yönetim Kurulu