TARD 66 Yaşında

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ’NİN KURULUŞUNUN 66. YILI


Yıl 12 Kasım 1956, yer Lamartin caddesinin 45 kapı numaralı binası olan Türk Tıp Cemiyeti ofisi. Türk Anesteziyoloji Cemiyeti’nin ilk resmi toplantısı yapıldı ve görev dağılımı yapıldı;

Ord. Prof. Fahri Arel, Cemiyetin Reisliğine,

Dr. Sadi Sun, Reis Vekilliğine,

Dr. Cezmi Kınoğlu, Genel Sekreterliğine,

Dr. Melih Erhan, Veznedarlığına ve

Dr. Sabahat Kabaalioğlu Arşivistliğine atandı.


11 Ocak 1957 yılında düzenlenen ilk Genel Kurul ile görevleri onaylanan yönetim kurulu, ulusal ve uluslararası alanda yapılan başarı dolu çalışmalarla geçirdikleri 1 yılın ardından 7 Nisan 1958 yılında ikinci genel kurullarını düzenler. Genel Kurulda yaptığı konuşmasında Ord. Prof. Fahri Arel, yeni seçilecek idare heyetinin (yönetim kurulunun) tamamen anesteziyologlardan oluşmasını temenni ettiğini ifade eder. Ve Dr. Sadi Sun, Cemiyetin Başkanı olarak seçilir. Türk Anesteziyoloji Cemiyeti’ne “Reanimasyon” adı, Prof. Dr. Cemalettin Öner’in Sağlık Bakanlığı’nda görev yaptığı yıllarda gerçekleşmiştir. Cemiyet, 1972 yılında “Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği” adını alır, adında “Türk” isminin kullanılmasına Bakanlar Kurulu’nun 24.01.1975 tarih ve 7-9349 sayılı kararı ile izin verilmiş, o günden sonra adı Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği olarak onaylanmıştır.


Derneğimizin bilimsel kongreleri 9 Mayıs 1965 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen 1. Türk Anesteziyoloji Kongresi ile başlamış ve bugüne kadar her yıl düzenli olarak devam etmiştir. Ancak 1979 ve 1980 yıllarında ülkemizin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle kongrelerimiz gerçekleştirilememiştir. TAC KONGRESİ olarak adlandırılan bilimsel kongremizin adı, 1969 yılında gerçekleştirilen 5. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi’nde TARK olarak değiştirilmiştir.


Derneğin bilimsel yayın organı olan TARD Dergisi yayın hayatına derneğimizin kuruluşundan 16 yıl sonra 1972 yılında başlamıştır. Derginin ilk kuruluşunda Sadi Sun şöyle demiştir;

“Gecikmiş olmanın sağladığı gerilim gücünün yayın ve yayılımımızın sürekliliğini sağlayacağına inanarak başlıyoruz.”


Yayına başladığı ilk günden günümüze kadar birçok makale ile dünya sıralamasında yerini alan dergimiz günümüze kadar başarı ile gelmiştir.


Günümüzde 7 bölgeyi temsil eden 7 şubesiyle TARD ülkemizin dört bir yanında eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.


Derneğimizin logosu dönemin ünlü karikatüristi Mıstık kısa adıyla tanınan ve kendisi de anestezi uzmanı olan Lütfiye Eremektar’ın eşi Mustafa Eremektar tarafından gerçekleştirilmiştir. Logomuz iki bölümden oluşmaktadır. Üzerinde ay resmi olan lacivert zemin geceyi yani uykuyu, üzerinde güneş resmi olan mavi zemin gündüzü yani uyanıklığı anlatır.


Kurulduğu günden bugüne kadar 15 yönetim kurulu tarafından idare edilen ve ulusal ve uluslararası alanlarda başarılara imza atan derneğimiz bugün Prof. Dr. Meral Kanbak başkanlığındaki 16. Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir.


Türkiye’de Anesteziyoloji ve Reanimasyon Biliminin gelişiminde ve gerçek yerine ulaşabilmesinde derneğimiz çok önemli görevler üstlenmiş, görev alan başkanlar ve yönetim kurullarının özverili çalışmaları sayesinde bugünkü saygın yerine gelebilmiştir.


Derneğimiz kurulduğu günden bugüne geliştirdiği misyon ve vizyonu ile ve TARD’ın akademik olduğu kadar bir meslek örgütü olduğu bilinci ve inancı ile, hem bilimsel sahada hem de özlük haklarının korunmasında çatı dernek olarak görevini sürdürmektedir. Genç anestezistlerin yetiştirilmesi ve onların teşvik edilmeleri, düzenli olarak yapılan toplantılarla bilimsel konularda çok ivme kaydedilmiş, uluslararası anesteziyoloji ve reanimasyon dernekleri ve oluşumları ile iletişime geçilmesi konularında vizyoner bir bakış açısı ve enerji ile çalışmış ve çalışmaya devam etmektedir. Hala etkileri devam eden ve son 2 yılımızı her anlamda yeniden şekillendiren Covid-19 Pandemisi döneminde dahi eğitimlerimiz ve bilimsel kongrelerimiz aksamadan devam etmiştir. Webinarlar, hibrid eğitimler ve kongreler yanında dünyada CEEA eğitimlerini online olarak tamamlayan ilk ve tek ülke olmanın gururunu hep birlikte paylaştık.


Oluşturulan “TARD Hatıra Ormanı” ile gençlerimizin geleceğine bir nefes umut olmak için bir adım daha atılmıştır.


2022 yılına geldiğimizde Balkan Anestezi Platformu’nu kurarak yılların birikimini uluslararası sahada büyük bir başarıya dönüştürmüş ve 9 Balkan Ülkesini bir platform çatısı altında bir araya toplamıştır. Bu başarılı girişim, TARK 2022’de yapılan bir törenle imza altına alınmıştır.


Geçmişimden aldığımız misyon ile, geleceğe ve gençliğe olan güvencimizle, tüm zorlukların üzerinden gelen meslektaşlarımızla yolumuza devam ediyoruz.


Derneğimizin kuruluşunun 66 yıldönümünde, siz değerli meslektaşlarımızla yolumuza devam etmenin haklı gururunu taşıyoruz.


Daha nice yıldönümlerini hep birlikte kutlamayı diliyoruz.


Saygılarımızla,


TARD Yönetim Kurulu