TARD Dicle- Fırat Şubesi Seçimli Olağan Genel Kurul Çağrısı

  • 18 Kasım 2021 Perşembe

Saygıdeğer TARD Dicle-Fırat Şubesi Üyeleri,

TARD Dicle-Fırat Şubesi’nin 2021-2023 dönemi Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı 11.12.2021 tarihinde saat 14:00’da “Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Konferans salonunda” yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın, 18.12.2021 tarihinde aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

TARD tüzüğünün şube genel kurullarında oy kullanılması ile ilgili maddesi gereğince:

"MADDE 35 - ŞUBEDE ÜYELİK VE OY HAKKI:
Üyeler, ancak bir şubeye kayıt olabilirler. Her dernek üyesinin kayıtlı bulundukları Şube Genel Kurulu'nda ve Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Bölge değiştirmelerde üyenin kayıt fişi, aidatı ve durumu, üyenin yeni kayıt olmak istediği bölgesindeki Şube Yönetim Kurulu'na gönderilir ve ayrıca, Merkez Yönetim Kurulu'na bilgi verilir."


Bu sebeple, TARD Dicle-Fırat Şubesi üyelerinin Genel Kurul esnasında zaman kaybetmeden oy kullanabilmeleri için güncel aidat borcunun olmaması, TARD portal bilgilerinin güncel olması, özellikle kurum-il bilgilerinin düzenlenmiş olması önemlidir. Aksi takdirde Hazirun Listesi'nde oluşabilecek aksaklıklardan TARD sorumlu değildir.


Dicle-Fırat Şubesi üyelerimize önemle ilan olunur.

Gündem:
1. Açılış ve Yoklama
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunması
3. Genel Kurul Divan Başkanı ve Üyelerin seçilmesi
4. Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası
5. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası
6. Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması
7. 2021-2023 yılı için Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu temsil edecek üyelerinin seçimi
8. Dilek ve Temenniler
9. Kapanış

TARD Yönetim Kurulu