TARD 12.11.1956 yılındaki Genel Kurul ile kurulmuştur. "Birlikten Güç Alarak Nice Yıllara”…

  • 12 Kasım 2021 Cuma

12.11.1956

TARD 65 Yaşında...


Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği,
12.11.1956 tarihinde yapılan Genel Kurul ile kurulmuştur.
"Birlikten Güç Alarak Nice Yıllara"... 


Kurucu Üyelerimizi Saygıyla Anıyoruz...
Ord. Prof. Dr. Fahri AREL
Prof. Dr. Şinasi Hakkı EREL
Dr. Melih ERHAN
Ord. Prof. Dr. Kazım İsmail GÜRKAN
Dr. Sabahat KABAALİOĞLU
Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi KAZANCIGİL
Dr. Cezmi KINOĞLU
Prof. Dr. Halit Ziya KONURALP
Opr. Dr. Sadi SUN