Marmara Şubesi Olağan Genel Kurul Hk.

  • 27 Mart 2021 Cumartesi

Saygıdeğer TARD Üyeleri,


TARD Marmara Şubesi 2021-2023 Olağan Genel Kurulu 13.03.2021 tarihinde salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmiş, salt çoğunluğa bakılmaksızın 20.03.2021 tarihinde saat: 10.00-12.00 arasında Genel Kurul toplantısı Bursa’da gerçekleştirilmiştir. Divan Heyeti’ne Prof. Dr. Hülya Bilgin, Doç. Dr. Mehmet Gamlı ve Prof. Dr. Nermin Kelebek Girgin seçilmiştir.
TARD Marmara Şubesi 2019-2021 dönemi Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun faaliyet raporları ibrası sonrasında 2021-2023 yılları arasında görev yapacak yeni Marmara Şubesi Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:


YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
Başkan: Başasistan Uzm. Dr. Canan Yılmaz
Başkan yardımcısı: Doç. Dr. Mürsel Ekinci
Sekreter: Uzm. Dr. Selcan Akesen
Sayman: Uzm. Dr. Ümran Karaca
Asil üye: Doç. Dr. Derya Karasu


YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER
Uzm. Dr. Filiz Ata
Uzm. Dr. İlkay Ceylan
Uzm. Dr. Şermin Eminoğlu
Uzm. Dr. Nermin Kılıçarslan
Uzm. Dr. Seda Cansabuncu

DENETLEME KURULU

Asil Üyeler
Uzm. Dr. Serra Topal
Dr. Öğr. Üyesi Halil Erkan Sayan
Prof. Dr. Elif Başağan Moğol


Yedek Üyeler
Doç. Dr. Mehmet Gamlı
Uzm. Dr. Ayça Sayan
Uzm. Dr. Buket Özyaprak


Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,


2021-2023 Dönemi TARD Marmara Şubesi Yönetim Kurulu