TARD Çukurova Şubesi Olağan Genel Kurulu Toplantı İlanı

  • 5 Mart 2021 Cuma

7 Mart 2021

Sayın TARD Yönetim Kurulu,


Pandemi koşulları nedeniyle yapılması gereken tarihte yapılamayan TARD Çukurova Şubesinin 2021-2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 7 Mart 2021 tarihinde saat 10.00'da Çukurova Üniversitesi Hastanesi, Hipokrat Konferans Salonu’nda yapılacaktır.
Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 14.03.2021 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.


Üyelerimize önemle ilan olunur.


Prof. Dr. Şebnem RUMELİ
TARD Çukurova Şube Başkanı


Gündem:
1.    Açılış ve Yoklama
2.    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunması
3.    Genel Kurula divan başkanı ve üyelerin seçilmesi
4.    Gündemin Okunması
5.    Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası
6.    Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası
7.    Adaylık Başvurularının Alınması
8.    2021-2023 yılı için Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu temsil edecek üyelerinin seçimi
9.    Sonuçların Açıklanması
10.  Dilek ve Temenniler
11.  Kapanış