TARD Seçimli Olağan Genel Kurul İlanı

 • 4 Mart 2021 Perşembe

Sayın Üyemiz,İki yılda bir yapılmakta olan TARD Olağan Genel Kurulu ile ilgili olarak daha önce göndermiş olduğumuz ilanda 2018-2020 dönemi ile ilgili TARD Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısının 15 Mart 2020 tarihinde Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel adresinde yapılmasına karar verilmiş, bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise ikinci toplantının da aynı adreste 29 Mart 2020 tarihinde yapılacağına ilişkin Seçimli Olağan Genel Kurul Gündemi tarafınıza iletilmiş idi.Ancak son zamanlarda dünya genelinde yaşanan Corona Virüs salgını ve Dünya Sağlık Örgütünün pandemi ile ilgili açıklamaları sonrasında Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğler ve tüm izinlerin iptaline ilişkin bildirimler de dikkate alınarak Olağan Genel Kurul toplantıları 28.02.2021 tarihine kadar iptal edilmiş idi. 01.03.2021 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca ertelenen genel kurul toplantılarının 31.03.2021 tarihine kadar yapılmasına karar verilmiş olduğundan derneğimizin 2018-2020 dönemi ile ilgili Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısının 21.03.2021 tarihinde saat 09:00 – 15:00 arasında Kızılırmak Mah. 1443 Cad. 06520 Balgat/Çankaya/Ankara adresinde yer alan The Green Park Otel adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, toplantıya ait gündem aşağıdadır. Bu bağlamda tüm üyelerimizin ve özellikle şehir dışından genel kurula katılacak olanların seyahat ve konaklama ile ilgili düzenlemelerini yeni programa göre yapmaları için konunun aciliyetine binaen bilgilerinize sunuyoruz.


Genel Kurul Seyahat İzni Bilgilendirme İçin Tıklayınız.


TARD Seyahat İzin Yazısı-1 İndirmek İçin Tıklayınız.


TARD Seyahat İzin Yazısı-2 İndirmek İçin Tıklayınız.Saygılarımızla. 04.03.2021


                            
TARD YÖNETİM KURULU


 


21.03.2021 TARİHLİ SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ


 • 1-Açılış ve yoklama

 • 2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

 • 3-Genel Kurul Divanının Teşekkülü

 • 4-Gündemin okunması

 • 5-Açılış konuşması

 • 6-TARD 2018-2020 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Raporunun okunması

 • 7-TARD 2018-2020 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Raporlarının Genel Kurul’un görüş ve onayına ayrı ayrı sunulması

 • 8-TARD Bilanço, Gelir Cetveli ve Hesapların görüşülmesi

 • 9-TARD Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ve TARD Bilanço,Gelir Cetveli ve Hesaplarının ayrı ayrı ibra edilmesi

 • 10-Dernek üyelik aidatlarının 2021 Seçimli Olağan Genel Kurul sonrası uygulanmak kaydıyla 75 TL’den 100 TL’ye çıkarılmasının görüşülmesi

 • 11-TARD 2.Başkanı Prof.Dr.Meral KANBAK’ın konuşması, Adaylık başvurularının alınması, 2023-2025 dönemi başkan adaylarının tanıtım konuşmaları

 • 12-Gizli oylama, açık tasnif

 • 13-Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu’nun asil ve yedek üyelerin seçimi
 • 14-Sonuçların açıklanması

 • 15-Dilek ve temenniler

 • 16-Kapanış