"Birlikte Kullanım Protokolü” değerlendirmeleri

Saygıdeğer TARD Üyeleri,


“Birlikte Kullanım Protokolü” ile ilgili TTB-UDEK Yürütme Kurulu ve TTB Merkez Konseyi’nin değerlendirmelerini ekte bilgilerinize sunarız.


Ek 1 için tıklayınız


Ek 2 için tıklayınız


Saygılarımızla,


TARD Yönetim Kurulu