Mesleki sorumluluk sigorta primlerinin gider yazılması

  • 12 Ocak 2021 Salı

TTB-UDEK

Serbest Çalışan Meslektaşlarımızın Dikkatine;


TTB Merkez Konseyi tarafından 04.01.2021 tarihli ve UDEK/A.208 sayılı “Mesleki sorumluluk sigorta primlerinin gider yazılması” ile ilgili hazırlanan yazıyı ekte bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,


TARD Yönetim Kurulu