Sağlık Çalışanları ve COVID-19

  • 22 Aralık 2020 Salı

XXVI. TUEK'de gerçekleştirilen Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu toplantısında COVID-19 pandemisi sürecinin kapsamlı olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Bu amaçla, TTB UDEK tarafından aşağıda afişini paylaştığımız ilk toplantı 28 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılar

TARD Yönetim Kurulu