TTB Etik Bildirgeleri

  • 16 Temmuz 2020 Perşembe

Saygıdeğer TARD Üyeleri,


Türk Tabipleri Birliği (TTB) Etik Kurulu’nca düzenlenen geniş katılımlı çalıştaylar sonucunda hazırlanan ve TTB 71. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde gözden geçirilerek Büyük Kongre kararı olarak kabul edilen TTB Etik Bildirgeleri yayımlanmıştır.


İlgili bildirgeye https://ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=bace93d0-911c-11ea-9b7d-6d38d16eb233 adresinden ve https://www.ttb.org.tr/kutuphane/etikbildirgeler2020.pdf  bağlantısından erişilebilirsiniz.


Bildiri için Tıklayınız.


Saygılarımızla,


TARD Yönetim Kurulu