3. ONLINE ASİSTAN SINAVI DUYURUSU

  • 26 Haziran 2020 Cuma

3. TARD – CADS 11 Temmuz 2020 saat 11:00’da yapılacaktır. Kayıtlar 8 Temmuz 2020 mesai saatine kadar TARD web sitesi üzerinden alınacak olup, sınav ücreti KDV dahil 60 TL’dir.

Kayıt Formu için Tıklayın

Sevgili Asistanlarımız,

Ülkemizdeki Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlık eğitimi gereği eğitim kurumları tarafından yılda iki kez uzmanlık öğrencilerinin gelişimini takip edebilmek ve uzmanlık eğitimindeki TUK MOS standartlarını karşılayabildiklerini objektif olarak ortaya koymak adına asistan değerlendirme sınavları yapılmaktadır.

TARD-YEK bu gereklilikten yola çıkarak eğitim kurumları için istedikleri takdirde bu amaçla kendi uzmanlık öğrencileri için kullanabilecekleri, TUK-MOS kriterleri ile uyumlu, Avrupa Yeterlilik yazılı sınavı (EDAIC Part 1) formatında online asistan değerlendirme sınavı (TARD-CADS) hazırlamış ve 2019 itibarı ile sınavları gerçekleştirmeye başlamıştır.

TARD-CADS aynı anda 4 farklı kıdemdeki asistanlar için hazırlanan sorularla yapılmaktadır. Her bir kıdem için (1.yıl, 2. yıl, 3. yıl ve 4-5. yıl asistanları) 4 farklı soru paketinden oluşmaktadır. Sorulara sınavın başlangıç saatinde asistanların her birinin kendi maillerine TARD-CADS' ın yolladığı link üzerinden ve sınav süresince ulaşılabilmektedir. Her bir sınav için toplam 20 soru kökü olup hepsinin 5 şıkkı ayrı ayrı DOĞRU ve YANLIŞ olarak işaretlenmektedir. Böylece her sınav 100 sorudan oluşmakta, değerlendirme her bir doğru cevap için 1 puan verilerek 100 üzerinden sistem tarafından yapılmaktadır.

3. TARD – CADS 11/Temmuz/ 2020 saat 11:00’da yapılacaktır. Kayıtlar 8/ Temmuz /2020 mesai saatine kadar TARD web sitesi üzerinden alınacak olup, sınav ücreti KDV dahil 60 TL’dir.

Bu sınavda COVID-19 pandemisi nedeniyle bir takım format değişiklikleri yapılmıştır. Daha önceki sınavlarda olduğu gibi, sınav bir gözetmen denetiminde toplu halde ve tek merkezde yapılmayacak, bireysel olarak uzaktan katılımın her yerden olabileceği şekilde gerçekleştirilecektir. Katılımcıların sınav sırasında kendi güvenlik önlemlerini almaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları beklenmektedir.

Sınav sonuçları, asistanlara bireysel olarak sadece kendi başarı puanları ve kendi kıdemlerine ait genel başarı ortalaması bilgisi şeklinde mail mesajı olarak gönderilecek ayrıca ait olduğu eğitim kurumunun Anabilim Dalı Başkanı/ eğitim sorumlusuna sadece o kurumun tüm asistanlarına ait sonuçları ve kıdemlerin tümüne ait genel başarı ortalamaları ve Türkiye ortalaması bildirilecektir.

Sağlık ve başarı dileklerimizle.

TARD YEK Yürütme Kurulu