Çukurova Şubesi Tarafından İlk Defa Şehir Temsilcilerinin Katılımıyla Pandemi (Covid-19) E-Çalıştayı Düzenlendi

  • 19 Haziran 2020 Cuma

Saygıdeğer TARD Üyeleri,


Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Çukurova Şubesi tarafından “Pandemi için organizasyon nasıl olmalıdır”konulu toplantı 17-18 Haziran 2020 tarihlerinde telekonferans yöntemi ile gerçekleştirildi. 


Toplantı TARD Başkanı Ömer Kurtipek ve 2020-2022 Dönem Başkanı Meral Kanbak’ın açılış konuşmaları ile başladı. Çukurova Şubesi Yönetim Kurulunun yürütücülüğünü yaptığı toplantıda bölge kapsamındaki 12 ilden 27 konuşmacı ve 4 raportör yer aldı. Konuşmacılar ve raportörler bölgedeki üniversite, eğitim ve araştırma, özel, devlet ve şehir hastanelerinin temsilcileriydi. 


İlk oturumda pandemi durumlarında algoritmalar, çalışma şartları, teknolojik alt yapı, ilaç ve malzeme ihtiyacı ile insan kaynağı sorunları gündeme alındı. Bugünlerde yaşanan pandemi sürecindeki deneyimler paylaşıldı. İkinci oturumda sorunlar için çözüm önerileri alınarak çalıştay ön raporu oluşturuldu. 


Katılanların çalıştay sonunda ortak kanısı; farklı hastanelerde görev alan anestezistlerin bir arada bulunduğu bu toplantının çok verimli olduğu ve bu tür toplantıların diğer çözüm bekleyen sorunlar için de yapılmasının yararlı olacağı idi. 


Saygılarımızla


 


Çalıştay raporu için tıklayınız.


Çalıştay fotoğrafları için tıklayınız.