TARD Seçimli Olağan Genel Kurulu 2.Erteleme

  • 14 Mayıs 2020 Perşembe

23 Ağustos 2020

Saygıdeğer TARD Üyeleri,


Dünya genelinde yaşanan Corona Virüs salgını ve Dünya Sağlık Örgütünün pandemi ilanı sonrasında alınan önlemler ve uygulamalar hükümetler tarafından güncellenmektedir. Bu kapsamda, 17 nisan 2020 tarihinde yeni koronavirüs (COVID-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında yayınlanmış olan 7244 sayılı yasa* gereği TARD Seçimli Olağan Genel Kurulu 2.toplantısı 23 Ağustos 2020 tarihinde Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel’de aynı saatte ve aynı gündemle yapılmak üzere ertelenmiştir.


İçişleri Bakanlığı tarafından “Dernek Genel Kurullarının 31.07.2020 tarihinden sonraki 3 aylık sürece ertelenmesi yönünde” herhangi bir kısıtlama getirilmediği takdirde, 23 Ağustos 2020 kesin bir tarihtir. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan tüm değişiklikler an be an, uçak biletleriniz için, siz üyelerimizle paylaşılacaktır.


TARD Yönetim Kurulu


 


            * 17 nisan 2020 tarihinde yayınlanmış olan yeni koronavirüs (COVID-19) salgınının      ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında 7244 sayılı yasanın            2.madde ç bendi uyarınca;
ç) 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 22/11/2001 tarihli ve 4721        sayılı Türk Medeni Kanununa göre dernekler tarafından verilecek bildirim ve            beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir.       Bu süre, 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları,     ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılır. Mevcut organların       görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula        kadar devam eder.