COVİD-19’lu Hasta Yönetimi

TC SAĞLIK BAKANLIĞI COVID-19 REHBERİ(GÜNCEL)


 


COVID-19 ACİL ANESTEZİ YÖNETİMİ


HALKA AÇIK VE HASTANE DIŞI ORTAMLARDA COVID-19 İLE İLGİLİ ŞÜPHELİ OLAN HASTALARDA KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON (KPR)


COVID-19 HASTALARINDA VEYA ŞÜPHELİ DURUMLARDA KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON (KPR) VE MAVİ KOD EKİBİ İÇİN DİKKAT EDİLECEK KONULAR


PEDİYATRİK COVID-19 HASTALARINDA VEYA ŞÜPHELİ DURUMLARDA KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON (KPR)


COVID-19 ŞÜPHELİ VEYA TANILI HASTADA HAVAYOLU YÖNETİMİ ÖNERİLERİ


COVID-19 ENFEKTE KRİTİK HASTALARIN YÖNETİMİ VE COVID-19 KRİTİK HASTALARIN YÖNETİMİ


COVID-19 HASTALIĞINA YÖNELİK SAĞLIK KURULUŞU, PERSONEL VE FAALİYET TÜRÜNE GÖRE KULLANILMASI ÖNERİLEN KORUYUCU EKİPMANLAR


CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)


CORONAVIRUS (2019-nCoV, COVID-19) PANDEMİSİ


AMELİYATHANEDE NASIL BİR KORUMA GEREKLİDİR


COVID-19 HAZIRLIK KİTAPÇIĞI


COVID-19 İLE MÜCADELE PLANI: HAZIRLIKLARI


COVID-19 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ TRİAJ ALGORİTMASI


COVID-19 SALGINI SIRASINDA ANESTEZİ MAKİNESİ KULLANIMI KORUNMASI VE DEKONTAMİNASYONU


OBSTETRİK BİLİMSEL KURULUMUZUN COVID-19 ÖNERİLERİ


CMS ADULT ELECTIVE SURGERY AND PROCEDURES RECOMMENDATIONS (TÜRKÇE YAYIN)


RESÜSİTASYON: COVID-19 HASTALARI İÇİN ERİŞKİN İLERİ YAŞAM DESTEĞİ


COVID-19 HASTALAR İÇİN PEDİYATRİK İLERİ YAŞAM DESTEĞİ


REJYONAL ANESTEZİ İÇİN COVID-19 REHBERİ


COVID-19'LU HASTALARIN ANESTEZİ YÖNETİMİ


COVİD-19 Pandemi Sırasında Akut İskemik İnmenin Endovasküler Tedavisinde Anestezi Yönetimi


KALP CERRAHİSİNDE COVİD 19 HASTALARININ ANESTEZİ YÖNETİMİ


COVID-19 Esnasında Yangın Risk Analizi