Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  • 14 Ocak 2020 Salı

Saygıdeğer TARD üyeleri

Siz üyelerimizle daha önce paylaştığımız üzere, derneğimizin yürüttüğü hukuk mücadelesi neticesinde, 05.7.2018 gün ve 30469 sayılı (1. Mükerrer) nolu Resmi Gazete Yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’inde yer alan ve anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarının hak kayıplarına yol açacak maddelerin iptali ve yürütmenin durdurulması 18.9.2019 tarihinde sağlanmıştı.

23.01.2010 tarihinde ise SGK Medulla sisteminde bu kararın gerektirdiği düzeltmeleri yapmıştır. Uğradığımız hak kaybının giderildiğini tüm üyelerimizin bilgi ve dikkatine saygıyla duyururuz.

TARD Yönetim Kurulu