TARD OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL ÇAĞRISI

  • 22 Ocak 2020 Çarşamba

15.03.2020 / 29.03.2020

Saygıdeğer TARD Üyeleri,


TARD Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı 15 Mart 2020 Pazar günü Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel-İstanbul’da aşağıdaki gündemle saat 09:30’da başlayacaktır. Genel Kurul oylaması saat 11:00-16:00 arasında yapılacak ve sandıklar saat 16:00’da kapatılarak sayıma geçilecektir. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 29 Mart 2020 Pazar günü aynı saat ve adreste, aynı koşullarda yapılacaktır.


Gündem:


- Açılış ve yoklama
- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
- Genel Kurul Divanının Teşekkülü
- Gündemin okunması
- Açılış konuşması
- TARD 2018-2020 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Raporunun okunması
- TARD 2018-2020 Dönemi Yönetim Kurulu Faliyet Raporu ve Denetleme Raporlarının Genel Kurul’un görüş ve onayına ayrı ayrı sunulması
- TARD Bilanço, Gelir Cetveli ve Hesapların görüşülmesi ve ibraya sunulması
- TARD Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası
- Adaylık başvurularının alınması
- Gizli oylama, açık tasnif
- Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu’nun asil ve yedek üyelerin seçimi
- Sonuçların açıklanması
- Dilek ve temenniler
- Kapanış

Bildiğiniz üzere, Genel Kurul’da oy kullanmak için TARD’a asil üye olmak şarttır. Tüzüğümüzün 3. maddesindeki* askı ilan ve karar alma süresi gereği, üyelik başvuru formlarının 6 Şubat 2020 Perşembe günü saat 23:59’a kadar TARD Genel Merkez’e iletilmesi** ve 7 Şubat 2020 tarihli TARD Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmesi gerekmektedir.


 


* MADDE 3 - DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI:
a) Asil Üyeler
Üyelik Başvurusunda bulunan üye adaylarının listesi, belgelerin Genel Merkeze geldiği tarih itibariyle on beş (15) gün süreyle derneğin internet sayfasında askıda kalır ve üyelere elektronik posta aracılığı ile duyurulur.


Üyelik istekleri kendilerine duyurulan dernek üyeleri, üye adayları hakkındaki düşüncelerini Genel Merkez veya Şube Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak on beş (15) gün içinde bildirebilirler.


Şubeye yapılan başvurularda Şube Yönetim Kurulu başvuruyu aldığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde genel merkezin internet sayfasında ilan için Genel Merkeze iletir, 15 günlük askı süresinden sonar şube tarafından on beş gün (15) gün içerisinde üyelik başvurusu ile ilgili karar verilir. Üyenin şubeye kaydı yönünde karar verilmesi halinde, başvuru belgelerinin bir nüshasını vakit geçirmeksizin Merkez Yönetim Kurulu'na gönderir.


Elektronik ortamda veya herhangi bir biçimde doğrudan Genel Merkeze yapılan başvurular, başvurunun Genel Merkeze ulaştığı günden itibaren yedi (7) gün içerisinde genel merkezin internet sayfasında ilan eder. Ancak Merkez Yönetim Kurulu, başvuruyu ilan etmeden önce , başvuru sahibinin halihazırda dernek şubelerinden birine kayıtlı olup olmadığını mutlaka tetkik ederek üyelik halinde başvuruyu dikkate almaz ve üyeye zaten üye olduğuna dair bilgi yazılı olarak verilir. Üyelik söz konusu değilse ilan sonrası bu başvuruyu ilgili şubeye iletir. İlgili şube belgelerin kendisine iletilme tarihinden itibaren on beş gün (15) gün içerisinde değerlendirerek üyeliğe kabul edilip edilmeyeceği ile ilgili karar verir. Üyeliğe Kabul kararı halinde belgeler Merkez Yönetim Kuruluna iletilir.


**6 Şubat 2020 saat 23:59’a kadar e-posta ile formunuzu gönderseniz dahi, oy kullanabilmeniz için sonrasında formunuzun aslını 21 Şubat 2020 tarihine kadar bir fotoğraf ile birlikte mutlaka TARD Genel Merkez’e ulaştırmanız gerekmektedir.


TARD YÖNETİM KURULU