Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ine Yapılan İtirazımız Kabul Edildi

  • 12 Aralık 2019 Perşembe

Saygıdeğer TARD üyeleri,

TARD Yönetim Kurulu olarak, 05.7.2018 gün ve 30469 sayılı (1. Mükerrer) nolu Resmi Gazete Yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’inde yer alan ve anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarını ilgilendiren 7. maddenin (a) bendinde yer alan; “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B) Ek-1’deki şekilde değiştirilmiştir.” ibaresi ile Ek-1 sayılı listede yer alan; 520070 kodu ile 551340 kodu arasında belirtilen uygulamaların azaltılmış puan kısımlarının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açmış olduğumuz davada 18.9.2019 tarihinde İTİRAZIMIZ KABUL EDİLMİŞ ve YÜRÜTMENİN DURDURULMASI kararı verilerek meslektaşlarımıza hakları geri iade edilmiştir.


Karar metni için tıklayınız.


TARD Yönetim Kurulu