Ege - Akdeniz Şubesi Genel Kurul Çağrısı

  • 2 Aralık 2019 Pazartesi

Sayın TARD Ege - Akdeniz Şubesi Üyeleri,


TARD Ege - Akdeniz Şubesi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlandığı takdirde 13 Aralık 2019 Cuma günü saat 17:30’da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 20 Aralık 2019 Cuma günü saat 17:30’da Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Öğretim Üyeleri Dersliği’nde yapılacaktır.


Saygılarımızla,
TARD Ege - Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu


GÜNDEM:
1-    Açılış ve saygı duruşu
2-    Genel Kurul Divanı’nın oluşturulması
3-    Divan’a toplantı tutanağını düzenleme ve imzalama yetkisinin verilmesi
4-    Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi
5-    Denetleme Kurulu raporunun okunması ve müzakere edilmesi
6-    Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi
7-    Yeni Yönetim Kurulu’na ve Denetleme Kurulu’na asil ve yedek üyelerinin seçimi
8-    Dilekler, temenniler ve kapanış


Not: Üyelik aidatını yatırmamış olan üyelerimiz aidatlarını portal üzerinden yatırabilirler.