TARD Dicle- Fırat Şubesi Genel Kurul Toplantısı

  • 15 Kasım 2019 Cuma

07.12.2019 / Fırat Üniversitesi Hastanesi

Sayın TARD Dicle-Fırat Şubesi Üyeleri,


TARD Dicle-Fırat Şubesi’nin olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündeme göre, 07.12.2019 Cumartesi günü saat 15:00’de Fırat Üniversitesi Hastanesi 6. Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaz ise, aynı gündemle 21.12.2019 Cumartesi günü, aynı yer ve saatte, çoğunluk aranmaksızın olağan genel kurul toplantısı yapılacaktır.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
                                                                                             
Prof. Dr. Azize BEŞTAŞ
TARD Dicle-Fırat Şubesi Yönetim Kurulu Adına


GÜNDEM:
1-    Açılış ve yoklama,
2-    Genel Kurul Divan heyetinin oluşturulması,
3-    Faaliyet ve Denetleme raporlarının okunması,
4-    Yönetim ve Denetim kurulu üyeliklerinin seçimi,
5-    Dilekler, temenniler,
6-    Kapanış.


items: 4 }, 1200 : { items: 5 } }, autoplaySpeed: 500, loop: owl.children().length > 1 });