Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması ile İlgili İtirazımız Olumlu Sonuçlandı

  • 13 Kasım 2019 Çarşamba

Saygıdeğer TARD üyeleri,


Bildiğiniz üzere, TARD Yönetim Kurulu olarak, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 31.5.2019 gün ve 2019/10 nolu Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması Hakkında Genelgesi’nin EK-1 A Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarının Alt Grup Koşul ve Standartları, İzleme ve Değerlendirme Kriterleri başlığı altındaki 7. Maddesinde yer alan “İç hastalıkları yan dal uzmanlıklarından; nefroloji, endokrinoloji ve metabolizma, gastroenteroloji, tıbbi onkoloji, hematoloji, yoğun bakım yan dal uzmanlık alanlarında..” ifadesi geçtiği, Yoğun Bakım uzmanlarının ‘dahiliye kökenli yoğun bakım uzmanı’ olarak sınırlandırılmasının bir ayrımcılık ve haksızlık olduğu tespit edilmiş, Özel Sağlık Kuruluşlarında çalışacak yoğun bakım uzmanlarının da maddi ve manevi özlük haklarının kaybı söz konusu olduğu belirlenmiş ve bu mağduriyeti gidermek adına Danıştay’a yürütmeyi durdurma davası açılmıştır.


Yapmış olduğumuz takip ve çalışmalar sonucunda, T.C. Sağlık Bakanlığı bu yanlışını düzeltmiş ve üyelerimizin mağduriyeti giderilmiştir.


T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 11.11.2019 gün ve 2019/18 nolu yeni genelgesine ulaşmak için lütfen Tıklayınız.


Buradan emeği geçen herkese teşekkür eder, tüm meslektaşlarımıza başarılı çalışmalar dileriz.


Saygılar


TARD Yönetim Kurulu


items: 4 }, 1200 : { items: 5 } }, autoplaySpeed: 500, loop: owl.children().length > 1 });