TARD-YEK Seçimli Olağan Genel Kurul Çağrısı

  • 22 Ekim 2019 Salı

10.11.2019

TARD-YEK Olağan Seçimli Genel Kurulu                                                                                                      

TARD-YEK Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı, TARK’2019 sırasında Susesi Resort Hotel İstanbul-3 Salonu’nda 10.11.2019 Pazar günü, saat 07.00–08.30 arasında gerçekleştirilecektir.


Yönergemiz gereği, TARD-YEK Genel Kurul’u TARD’ın TARD-YEK Yeterlik Belgesi’ne ve/ veya ulusal ve/ veya uluslararası algoloji ve/ veya yoğun bakım yeterlik belgesi/ sertifikasına sahip TARD üyelerinden oluşur. TARD-YEK Genel Kurul toplantılarında salt çoğunluk aranmaz, Yeterlik Yürütme Kurulu asıl üye sayısının en az iki katı üyenin katılımı Genel Kurul’un toplanması için yeterlidir.


TARD-YEK Genel Kurulu üyeleri arasından yeterlik sertifikasını aldıktan sonra en az beş (5) yıldır aktif eğitici görevini sürdürmekte olan kişilerden seçilir. Aday olup TARD-YEK’ e seçilen üye, görev süresi boyunca istifa etmeden TARD Yönetim Kurulu’na aday olamaz.


Genel Kurul’a katılmaları dileğiyle üyelerimize duyururuz.


Saygılarımızla,


TARD-YEK YETERLİK KURULU


 


MEKAN& TARİH BİLGİSİ:
TARD-YEK Olağan Seçimli Genel Kurulu (TARK 2019)
10.11.2019 (saat 07.00 - 08.30) Susesi Resort Hotel (İstanbul-3 Salonu)


GÜNDEM


1.         Yoklama sonucunun bildirilmesi, İstiklal Marşı  ve saygı duruşu (TARD-YEK Bşk.Yrd.- Prof. Dr. Ferda Ş. Kahveci)
2.         Açılış (TARD-YEK Başkanı Prof. Dr. Neslihan Alkış)
3.         Divan Kurulu seçimi (Başkan ve 2 üye)
4.         Gündemin okunması (Divan Başkanı)
5.         TARD- YEK Yürütme Kurulu faaliyet raporunun okunması (TARD-YEK Sekreteri Prof. Dr. Demet Aydın)
6.         TARD- YEK Yürütme Kurulu faaliyet raporunun Genel Kurul’un görüş ve onayına sunulması


items: 4 }, 1200 : { items: 5 } }, autoplaySpeed: 500, loop: owl.children().length > 1 });