TARD CEEA Eğitimi Geliştirme Kursları Ardından…

  • 18 Ekim 2019 Cuma

Modül 2&Modül 4 / Ankara

Saygıdeğer TARD Üyeleri,


Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Yeterlik Kurulu tarafından hazırlanan TARD 2019 Sonbahar Eğitimi Geliştirme Kursları’ndan “Modül 2- Kalp ve Dolaşım” ile “Modül 4- Anne Anestezisi, Çocuk Anestezisi ve İstenmeyen Etkiler” başlıklı modüller CP Ankara Hotel’de 11-13 Ekim 2019 tarihlerinde yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.


Başarıyla tamamlanan modüllerimizin hazırlanmasında büyük rol üstlenen TARD-YEK Yeterlik Kurulu ile  her iki Modül Yöneticisi, Modül Yardımcıları ve Eğitmenlerine emekleri için şükranlarımızı sunar; modül katılımcılarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz.


TARD Yönetim Kurulu

items: 4 }, 1200 : { items: 5 } }, autoplaySpeed: 500, loop: owl.children().length > 1 });