TARD Anestezi Uygulamalarında Ultrasonografi Kursu’nun Ardından…

  • 23 Eylül 2019 Pazartesi

21 Eylül 2019 / Ordu

Saygıdeğer TARD Üyeleri,


Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği ve Abbvie iş birliği ile “Anestezi Uygulamalarında Ultrasonografi Kursu” 23.09.2019tarihindeOrdu Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ev sahipliğinde düzenlenmiştir.

Kursumuza Ordu ve civar illerden gelen tüm katılımcılarımıza, değerli paydaşımız Abbvie firmasına ve kursun hazırlanmasında emeği geçen değerli Hocalarımıza teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
TARD Yönetim Kurulu