1.Taze Donmuş Kadavrada USG eşliğinde Uygulamalı Rejyonal Anestezi Kursu tamamlandı…

  • 20 Mayıs 2019 Pazartesi

17-18 Mayıs 2019 / İstanbul

Değerli Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Üyeleri,


Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği ve Rejyonal Anestezi Derneği işbirliği ile 17 -18 Mayıs 2019 tarihinde Ankara TOBB ETÜ Temel Bilimler Laboratuvarları’nda “1.Taze Donmuş Kadavrada USG eşliğinde Uygulamalı Rejyonal Anestezi Kursu*”muz yerli ve yabancı eğitmenlerin katılımı ile başarıyla gerçekleştirilmiştir.


Kurs; üst ekstremite, alt ekstremite ve gövde blokları olarak 3 bölümden oluşmuştur. Katılımcılara, kısa bir teorik giriş ve temel ders sonrası, ağırlıklı olarak taze donmuş kadavrada çalışma imkanı sunulmuştur.


Tüm koordinatör ve eğitmenlerimize yoğun emekleri, Rejyonal Anestezi Derneği’ne ve sponsor firmalara destekleri, katılımcılarımıza soru ve yorumları ile sağladıkları katkılar, TOBB ETÜ Morfoloji Bölümü Temel Bilimler Laboratuvarları’na ev sahipliği için ayrı ayrı teşekkür eder; bu yıl içerisinde yapacağımız ikinci kursta da benzer paylaşımlarda bulunmayı temenni ederiz.


*Uluslararası katılımlı bu kurs “European Diploma of Regional Anesthesia” açısından geçerli bir kadavra kursudur ve ESRA “Avrupa Rejyonal Anestezi Derneği” tarafından onaylanmıştır.


TARD Yönetim Kurulu