TARD Uygulamalı Düşük Akım Anestezi Kursu

  • 8 Mayıs 2019 Çarşamba

3 Mayıs 2019/ Samsun

Saygıdeğer TARD Üyeleri,


TARD ve Draeger iş birliği ile “TARD Uygulamalı Düşük Akım Anestezi Kursu” Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ev sahipliğinde, 3 Mayıs 2019 Cuma günü Samsun ve civar illerden geniş bir katılım ile başarıyla gerçekleştirilmiştir.


Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon anabilim dalına ev sahipliğinden ve eğitmenlerimiz ile katılımcılarımızın değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.


TARD Yönetim Kurulu