TARD II.Obstetrik Anestezi Uzmanlık Okulu Ardından…

  • 29 Mart 2019 Cuma

16-18 Mart 2019 / Ankara

Değerli TARD Üyeleri,

TARD II. Obstetrik Anestezi Uzmanlık Okulu (OAUO) 16-18 Mart 2019 tarihleri arasında Ankara Crown Plaza Hotel’de ve pratik uygulamalar için Gazi Tıp Fakültesi, Hacettepe Tıp Fakültesi ve Ankara Tıp Fakültesi olmak üzere 3 ayrı tıp fakültemizde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Tüm katılımcı ve eğitmenlerimize katkıları için teşekkür ederiz.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
Yönetim Kurulu