TARD Ege-Akdeniz Şubesi “Obezite ve Anestezi” Sempozyumu

4 Mayıs 2019/ Isparta

Saygıdeğer Üyelerimiz,

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. ve TARD EGE-AKDENİZ Şubesi’ nin ortaklaşa hazırlamış olduğu ‘’OBEZİTE VE ANESTEZİ’’ konulu sempozyumu 04 MAYIS 2019- Cumartesi günü Isparta’da yapılacaktır. Üyelerimizin katılımını bekleriz.


Program için Tıklayınız

TARD Yönetim Kurulu