TARD Ege-Akdeniz Şubesi “Obezite ve Anestezi” Sempozyumu

  • 28 Mart 2019 Perşembe

4 Mayıs 2019/ Isparta

Saygıdeğer Üyelerimiz,

Süleyman Demirel U¨niversitesi Tıp Faku¨ltesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. ve TARD EGE-AKDENI·Z S¸ubesi’ nin ortaklaşa hazırlamıs¸ oldugˆu ‘’OBEZI·TE VE ANESTEZI·’’ konulu sempozyumu 04 MAYIS 2019- Cumartesi gu¨nu¨ Isparta’da yapılacaktır. Üyelerimizin katılımını bekleriz.


Program için Tıklayınız

TARD Yönetim Kurulu