TARD Marmara Şubesi Genel Kurul Sonuçları

  • 5 Şubat 2019 Salı

Saygıdeğer TARD Üyeleri,


TARD Marmara Şubesi Olağan Genel Kurulu 30.01.2019 Çarşamba günü Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Divan Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Gürkan TÜRKER, Uzm. Dr. Filiz ATA ve Uzm. Dr. Derya KARASU seçilmiştir.


TARD Marmara Şubesi 2017-2019 dönemi Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu’nun faaliyet raporları ibrası sonrasında 2019-2021 yılları arasında görev yapacak yeni TARD Marmara Şubesi Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:


TARD MARMARA ŞUBESİ 2019-2021 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU
ASİL ÜYELER
Başkan-                       Uzm. Dr. Canan YILMAZ
Başkan Yardımcısı-     Uzm. Dr. Ümran KARACA
Genel Sekreter-          Uzm. Dr.  Filiz ATA
Sayman-                      Uzm. Dr. Derya KARASU
Üye-                            Uzm. Dr. Selcan YEREBAKAN

YÖNETİM KURULU
YEDEK ÜYELER
Uzm. Dr. Şeyda ÖZGÜNAY
Uzm. Dr. Erkan SAYAN
Uzm. Dr. Oya KARAKAŞ
Uzm. Dr. İbrahim MALAT
Uzm. Dr. Şule POLAT

DENETLEME KURULU
ASİL ÜYELER
Doç. Dr. Mehmet GAMLI
Prof. Dr. Gürkan TÜRKER
Prof. Dr. Belgin YAVAŞÇAOĞLU


DENETLEME KURULU
YEDEK ÜYELER
Prof. Dr. Fatma Nur KAYA
Prof. Dr. Hülya BİLGİN
Prof. Dr. Suna GÖREN


TARD Marmara Şubesi 2017-2019 dönemi Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’na hizmetleri için teşekkür eder; 2019-2021 dönemi Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’na çalışmalarında başarılar dileriz.


TARD Yönetim Kurulu