CEEA Modül 5 ve Modül 6 İlanı

  • 20 Şubat 2019 Çarşamba

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Yeterlik Kurulu tarafından hazırlanmış olan, TARD ESA CEEA Kurslarının 2019 İlkbahar Dönemi takvimi aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. 02-03 Mart 2019

Kayıt Formu için Tıklayın

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Merkez Ofis, İstanbul, Taksim
Türk Yoğun Bakım Derneği Merkez Ofis, İstanbul, Taksim

Modül-5: NÖROLOJİ, REJYONAL ANESTEZİ VE AĞRI YÖNETİMİ
Modül-6: HASTA VE CERRAHİ TİPİNE GÖRE ANESTEZİ VE YÖNETİMİ

Kayıt ücretleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:


TARD üyesi Uzmanlık Öğrencisi 350 TL + KDV = 413 TL
TARD üyesi olmayan Uzmanlık Öğrencisi 400 TL + KDV = 472 TL
TARD üyesi Uzman Doktor 450 TL + KDV = 531 TL
TARD üyesi olmayan Uzman Doktor 500 TL + KDV = 590 TL


Kayıtlar https://www.tard.org.tr/moduller  linki üzerinden online olarak yapılacaktır.
İlgili Kurs materyalleri kurs öncesinde güncel olarak kaydını tamamlayan kursiyere iletilecektir.


Prof. Dr. Neslihan Alkış Prof. Dr. Ömer Kurtipek

TARD Yeterlik Kurulu Başkanı


TARD Yönetim Kurulu Başkanı
DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR:
1. Bu yıl Modül eğitimlerimiz sadece 2 kez yapılacak olup tekrarı 2019 yılı içinde olmayacaktır.
2. Modül eğitimlerimiz tüm asistan ve uzmanlarımıza açıktır.
3. Modüllerin kontenjanı kısıtlı olup maksimum 50 kişi ile sınırlandırılmıştır.
4. Modüllere kayıtlar https://www.tard.org.tr/moduller sitemiz üzerinden online olarak yapılacaktır.
5. Üyelerimizin indirimli ücretlerden yararlanabilmeleri için aidat borçlarını ödemeleri gerekmektedir.
6. Modüller, ESA - CEEA tarafından akredite edilmiş ve TTB - STE tarafından kredilendirilmiştir.
7. Başvurular başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.
8. Modüllerin sonunda başarılı olan katılımcılara, TARD tarafından hazırlanmış olan Katılım Belgesi verilecektir.
9. Modül kayıt ücretine, seçilen Modül(lere)e bağlı olarak, 2 veya 2,5 günlük eğitim, 2 öğle yemeği, 4ve/veya 5 kahve molası, eğitim materyalleri ve katılım sertifikası dahildir.
10. Katılımcılara, kursun başladığı ilk gün açılıştan hemen sonra bir ön-test uygulanacaktır. Kursun son günü, kurs bitiminde de son-test uygulanacaktır. Bunun amacı yapılan kursun size katkısını ölçmektir. Ancak bu testlere isim yazılması gerekmektedir.
11. Her günün sonunda gün içinde anlatılan derslerin tekrar gözden geçirilmesi doğrultusunda bir başarı sınavı yapılacaktır. Değerlendirme interaktif yapılacaktır.
12. Katılım Belgesine hak kazanabilmek için Modül eğitiminin tüm bölümlerine katılım zorunludur. En kısa bir devamsızlıkta katılım sertifikası verilmeyecektir.
13. Özellikle sabahları oldukça erken saatlerde başlayacak olan modüllerde gecikmelerin olması tüm günün programını etkileyeceğinden, zamanında kurs yerinde olmak için katılımcıların önlemlerini almaları gerekmektedir.
14. On-line kayıt işleminin tamamlanması için TARD tarafından hazırlanmış olan Katılım Sözleşmesi'nin katılımcı tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu sözleşmede kurs iptal ve kayıt ücretinin iadesine yönelik koşullar hakkında bilgi verilmektedir.
15. TARD - YEK tarafından modül eğitimlerinin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olan Modül Değerlendirme Formunun katılımcılar tarafından her modül eğitiminin sonunda doldurulması zorunludur.