TARD Marmara Şubesi Olağan Genel Kurulu

  • 7 Aralık 2018 Cuma

23.01.2019-30.01.2019 / Uludağ Üniversitesi

Saygıdeğer TARD Marmara Şubesi Üyeleri;
 
TARD Marmara Şubesinin 2017-2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 23.01.2019 tarihinde saat 17.00 de Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı seminer salonunda yapılacaktır.
Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 30.01.2019 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
 

TARD tüzüğünün şube genel kurullarında oy kullanılması ile ilgili maddesi gereğince:
"MADDE 35 - ŞUBEDE ÜYELİK VE OY HAKKI:
Üyeler, ancak bir şubeye kayıt olabilirler. Her dernek üyesinin kayıtlı bulundukları Şube Genel Kurulu'nda ve Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Bölge değiştirmelerde üyenin kayıt fişi, aidatı ve durumu, üyenin yeni kayıt olmak istediği bölgesindeki Şube Yönetim Kurulu'na gönderilir ve ayrıca, Merkez Yönetim Kurulu'na bilgi verilir."

Bu sebeple, TARD Marmara Şubesi üyelerinin Genel Kurul esnasında zaman kaybetmeden oy kullanabilmeleri için güncel aidat borcunun olmaması, TARD portal bilgilerinin güncel olması, özellikle kurum-il bilgilerinin düzenlenmiş olması önemlidir. Aksi takdirde Hazirun Listesi'nde oluşabilecek aksaklıklardan TARD sorumlu değildir.


Üyelerimize önemle ilan olunur.
                                                                                                                                                  
 
Gündem:
1.    Açılış ve Yoklama
2.    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunması
3.    Genel Kurula divan başkanı ve üyelerin seçilmesi
4.    Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası
5.    Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası
6.    Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması
7.    2019-2021 yılı için Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu temsil edecek üyelerinin seçimi
8.    Dilek ve Temenniler
9.    Kapanış


 


TARD Yönetim Kurulu