TARD I.Obstetrik Anestezi Uzmanlık Okulu Ardından…

  • 5 Aralık 2018 Çarşamba

1-3 Aralık 2018 / Ankara

Değerli TARD Üyeleri,

TARD I. Obstetrik Anestezi Uzmanlık Okulu (OAUO) 1-3 Aralık 2018 tarihleri arasında Ankara Başkent Öğretmen Evi Hitit Salonu’nda ve pratik uygulamalar için Gazi Tıp Fakültesi, Hacettepe Tıp Fakültesi ve Ankara Tıp Fakültesi olmak üzere 3 ayrı tıp fakültemizde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Tüm katılımcılarımız ile eğitmenlerimize katkıları için teşekkür ederiz.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
Yönetim Kurulu