TİTCK- İyi Klinik Uygulamaları Eğitimi

  • 31 Ekim 2018 Çarşamba

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığı tarafından 30 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da “İyi Klinik Uygulamaları Eğitimi” düzenlenecektir.

Eğitim ile ilgili duyuru www.titck.gov.tr adresinde yer alan duyurular bölümünde yayımlanmıştır. Katılmak isteyen tüm üyelerimize duyurulur.

TARD Yönetim Kurulu